Takk for din registrering

Dette må du lese:

1. Vi tar ikke imot kontanter

Kun betaling med kort / Vipps

2. Sitt ved din bordplassering

Mingling er IKKE tillatt

3. Hold minst 1 meters avstand

Overalt - unntatt foran urinalen

 

4. Vær nøye med hygiene

Vask og sprit hender

5. Skjenkestopp kl. 22.00

Alkohol må drikkes opp innen 22.30

SE MENYEN VÅR HER

Thanks!

Please read this:

1. We do not accept cash payments

Only card / Vipps

2. Sit where you are seated

Mingling is prohibited

3. Keep min. 1 meter distance

Except in front of the urinal

 

4. Think about hygiene

Wash and disinfect hands

5. Alcohol sales stops 10.00 pm

Alcolhol to be consumed not later than 10.30 pm

SEE OUR MENU HERE