Frivillig registrering

Vi ber deg om å registrere deg hos oss for smittesporing, og samtidig akseptere de lokale regler som gjelder for Pop Inn Vinbar om avstand og hygiene.